PT 7136 VARIO

Tharese Profesionale PT 7136 VARIO

   Tharese kompakte me programe per perdorime te ndryshme per nje game te gjere aplikimesh. Tharese me ventilim, cikle shume te shkurtra te tharjes.
   • Kapaciteti: 6.5kg te thara ne vetem 36 min
   • Vellimi i kazanit: 130 lt
   • 18 programe standarte
   • 4 paketa per target grupe te vecanta
   • Kontroll i pajisjes me nderhyrje direkte
   • Ekran me tekst dhe tregues te kohes se mbetur
   • Spostim ne kohe deri ne 24 ore
   • PerfectDry: Sistem i tharjes me sensore njohje te lageshtires se mbetur
   • Mund te instalohet ne kolone me laresen PW 6065
   • Lidhja elektrike: 3N AC 400V, 50 Hz
   • Dimensionet: 850 x 595 x 700 mm