PT 5186

Tharese Profesionale PT 5186

  Tharese profesionale nga seria OctoPlus me nje game te gjere programesh per perdorime ne lavanderi, qendra hipizmi, pastrues me kontrate, brigadat e zjarrit, etj. Tharese me ventilim, me cikle shume te shkurtra te tharjes.
  • Kapaciteti: 8kg rroba te thara ne vetem 37 min
  • Vellimi i kazanit: 180 lt
  • 17 programe standarte
  • 8 paketa programesh per perdorime te ndryshme
  • Perdorim me nderhyrje direkte
  • Ekran me tekst dhe tregues te kohes se mbetur
  • Spostim ne kohe deri ne 24 ore
  • Lidhja elektrike: 3N AC 400V, 50 Hz
  • Dimensionet: 1020 x 700 x 763 mm