CS 1112 E

Dizajni

 • 2 pjanura - 3 zona gatimi me elemente Hi-Lights per ngrohje ne kohe te shkurter
 • Kombinohet me te gjitha furrat
Tiparet
 • Nivelet e fuqise nga 1 ne 12
 • Tregues per venien ne pune
 • Tregues per nxehtesine e mbetur
Tensioni
 • Pjesa e perparme me diameter 145 mm, 1200 W
 • Pjesa e pasme me diameter 100 / 180 mm, 600 - 1800 W
Siguria
 • Celes sigurie
Permasat
 • GJ x TH: 28.8 x 52.0 cm
Permasat
 • GJ x TH: 27.2 x 50.0 cm
Lidhja
 • Fuqia totale e lidhjes: 3 kW