Fushata

Miele_Logo_M_Red_sRGB
Web Cover QAIT

VLERAT TONA

*Për më shumë informacion: www.elektromagjia.com/web/miele-20-years


PËR MË SHUMË SE 120 VITE, KEMI KRIJUAR PAJISJE JETËGJATË.

Performanca e pajisjes ka vlerë vetëm nësë bëhet fjalë për besueshmëri afatgjatë. Kjo është arsyeja që ne kombinojmë inovacionin e vazhdueshëm me mjeshtërinë dhe ekspertizën,  përkushtimin e përpiktë për detajet që garantojnë jetëgjatësi për pajisjet tona.

*Për më shumë informacion: www.elektromagjia.com/web/miele-20-years


20000174459

Çdo inovacion i yni është më tëpër sesa një arsye për të festuar. Është një sfidë për të realizuar krijime edhe më të mira. Kjo është arsyeja që ne prodhojmë vetë pjesët e këmbimit, duke e përpunuar vetë hekurin. Prodhojmë makineri që prodhojnë makineri, sepse perfeksionimi i vazhdueshëm është ADN-ja jonë. E quajmë: Immer Besser/ Forever Better/ Gjithmonë më mirë.

QË PREJ 1899, NUK JEMI KËNAQUR ME MË TË MIRËN

20000174462

*Për më shumë informacion: www.elektromagjia.com/web/miele-20-years


PERFORMANCA

 

10000 ORË TESTIME – KJO ËSHTË PROVA JONË E PERFORMANCËS

Aty ku të gjithë mjaftohen dhe ndalojnë, ne shkojmë përtej… Ndërsa motorrët e disa makinave testohen për 3,000 orë, ne vërtetojmë performancën tonë me 10,000 orë testime konstante, gjithëpërfshirëse dhe të përpikta. Fakt: 30% të kohës së zhvillimit ia dedikojmë testimeve duke ju garantuar juve rezultate të padiskutueshme vit pas viti.

 

20000174447

Imagjinoni, në vend që të përdorni disa pajisje gjatë viteve, të përdorni vetëm një. Një pajisje e cila do t’ju impresionojë për vite me radhë me rezultate të shkëlqyera si herën e parë të  përdorimit: duke konsumuar më pak ujë, më pak energji, më pak detergjent. Në këtë mënyrë, ju shpenzoni më pak dhe kontribuoni gjithashtu në kujdesin ndaj mjedisit.

JETËGJATËSIA ËSHTË STABILITET ABSOLUT

20000174460

*Për më shumë informacion: www.elektromagjia.com/web/miele-20-years