image from Leternjoftimi per sirtaret  EVS 6114-6214-1Miele tashmё ёshtё prodhues i kompletuar pёrsa i pёrket fushёs sё pajisjeve tё gatimit. Prezantimi i sirtarit konservues inkaso , e vёrteton sёrish kёtё fakt. Sirtarёt tonё tё rinj konservues mund tё prodhojnё pothuajse 100% vakum. Kjo vlen shume nё gatime sic eshte”sous vide”si dhe ne cilёsinё e pёrpunimit tё ushqimit.

Sirtarёt konservues Miele  pёrmbajnё njё sёrё aplikacionesh:

image from Leternjoftimi per sirtaret  EVS 6114-6214-4Gatim i ushqimit “sous-vide”
Sous vide ёshtё njё metodё gatimi e bute gjatё sё cilёs gatimi bёhet ngadalё dhe nё temperaturё tё ulёt(zakonisht 45°C), duke ruajtur njё temperaturё konstante edhe nё paketimin me vakum. Perparesi e kesaj metode gatimi eshte butesia qe ruan ushqimi, gatimi i njetrajtshem me objektivin e arritjes se nje temperature te brendshme te qendrueshme duke qene se kjo parandalon gatimin e tepert rreth aneve te ushqimit. Paketimi me vakum perqendron aromat dhe parandalon avullimin e lageshtires. Gatimi “sous vide” garanton nje arome intensive dhe nje strukture te kendshme te ushqimit.
image from Leternjoftimi per sirtaret  EVS 6114-6214-2image from Leternjoftimi per sirtaret  EVS 6114-6214-1Ushqime te marinuara
I perkryer per marinimin e ushqimeve, per shembull mishin para se ta piqni ne grille. Paketimi me vakum permireson funksionin e marinimit ne mase te konsiderueshme

image from Leternjoftimi per sirtaret  EVS 6114-6214-2Konservimi i ushqimit
Lloje te ndryshme ushqimi mund ne ruhen te buta duke parandaluar avullimin e padeshiruar te lageshtires .Kjo ben te mundur rritjen e jetegjatesise se produktit. Konsumi i mevonshem i tyre nuk perben asnje problem. Kjo eshte  e rendesishme kryesisht  per familjet qe gatuajne ne sasi te medha ne fundjave per ta konsumuar me vone ushqimin si dhe con ne zvogelimin e mbetjeve te ushqimit dhe ju mundeson te udhetoni ne pak per te blere ushqim te fresket.
image from Leternjoftimi per sirtaret  EVS 6114-6214-3Ushqim i presuar  ne konteniere
Si alternative konservimi te ushqimit ne qese mund te perdorni gjithashtu kontenieret standarde. Mbyllja hermetike e pershtatshme mund te behet ne zonen e vakumit qe permban sirtari konservues Miele.
image from Leternjoftimi per sirtaret  EVS 6114-6214-3Ndarja e ushqimit
Ndarja eshte e domosdoshme para presimit te kafese, erezave, mishit, djathit ose copave te mishit duke qene se ndarja mundeson perdorimin e sasise se duhur te ushqimit kur eshte e nevojshme
Sirtare konservues Miele,
Prodhuar posacerisht qe ushqimet tuaja te preferuara t’i shijoni te fresketa dhe plot shije sa here  ju deshironi!