WTH 730 WPM PWash2.0 & Tdos WiFiControl

Larje dhe tharje inovative
• Teknologji Softtronic ne larjen dhe tharjen e rrobave
• PowerWash 2.0 & TwinDos XL
• Shpejtesia e centrifuges 400 – 1600 rpm rritje me nga 100 rpm/xhiro
• Kazani inoks 65lt ne formen e hojeve te bletes(7 kg larje dhe 4kg tharje)
• Sensorë të posacëm për përshtatjen automatike të kushteve ideale të larjes,shpëlarjes dhe shtrydhjes si dhe tharjes në varësi të rrobave
• Funksion Fuzzy logic , kontroll automatik i konsumit të energjisë dhe ujit për kursim maksimal
• Kontroll automatik i shkumes
• Kontroll i vazhdueshem i disnivelit gjate centrifuges
• Sensore elektronike te monitorimit te lageshtires
• Depozite e kondensimit te ujit qe nxirret dhe zbrazet .
• Lehtësi në përditësimet e PC-së.

Category:

Komandimimiele-wth-730-wpm
• Butona rrotullues në ngjyrë të argjendte
• Butona te pavarur ne ekranin me prekje (Larje, Tharje , Opsion i spostimit
te kohes, rpm, temperatura)
• Menu me tekst te qarte në disa gjuhë
UltraPhase1&2 dhe 3 kapsula
Klasi i eficenses se energjise A
Eficensa ne shtrydhje Α, me 1.600 rpm
Izolim ndaj zhurmes
• Izolim i vecante ndaj zhurmes per funksionim sa me te qete

DbkrvRz_lgProgramet e larjes
• Te pambukta, Delikate, Sensitive Te leshta qe lahen me dore, Xhins,
Kemisha, Automatic, QuickPower, Progr.Express 20
Programe te metejshme:
Xhins Rroba te erreta, veshje te jashtme, Te
gomuara, rroba sporti, Te mendafsheta,Me pula, perde, Jasteke, Te
pambukta higjenike, Kullim / Shtrydhje, Shpelarje shtese/ Kollaritje, Ajer i
ftohte per rigjallerimin e rrobave, Shpelarje e pushit, Pastrimi i pajisjes
Programet e tharjes
– Te gjithe programet e mesiperme plus: Rifreskimi, Avull ,Ajer i ngrohte per
rigjallerimin e rrobave

• Ndricim LED ne kazan
• Vleresim automatik i peshes
• Programim paraprak i kohes së vënies në punë deri në 24 orë
• Tregues dixhital i sekuencave të programit
• •Tregues në ekran të kohës së mbetur
• Proces anti-rrudhe
• Shpelarje e pushit
•Programi i larjes me uje te ftohte dhe ne “200C”
• Parametrat: p.sh per zgjedhjen e gjuhes,niveli i tingullit , kohe shtese per
para-larjen, nivelet e tharjes,etj
• Sinjal