Te leshta dhe Delikate

Pershkrimi Formule E RE e permiresuar, ne shishe me te forte me dozim te permiresuar. Nje formule me e perqendruar do te thote se detergjenti Miele per rrobat delikate tashme zgjat edhe me shume, per 50 cikle larje nga nje shishe e vetme.