PW 6080

Larese profesionale PW 6080 Vario

  Larese profesionale nga seria Octoplus me nje game te gjere programesh per perdorime ne hotele, restorante, biznese te vogla, klube sportive, qendra hipizmi, etj.
  • Kapaciteti: 8kg rroba, te lara ne vetem 53 min
  • Vellimi i kazanit: 80 litra
  • Shpejtesia e centrifuges: 1200 rpm
  • Lageshtira e mbetur: 49%
  • 14 programe standarte, 14 paketa per target grupe te ndryshme dhe 5 programe speciale te programueshme
  • Butona per nderhyrje direkte
  • Informacion ne ekran per programin, temperaturen, shpejtesine e centrifuges dhe kohen e mbetur
  • Mundesi lidhje te 4 pompave shperndarese
  • Spostim ne kohe deri ne 24 ore
  • Lidhja elektrike: 3N AC 400 V, 50 Hz
  • Dimensionet: 1020 x 700 x 727 mm