PW 5105 Vario

Larese profesionale nga seria Octoplus me nje game te gjere programesh per perdorime ne hotele, restorante, biznese te vogla, lavanderi, klube sportive, qendra hipizmi, etj.

  • Kapaciteti: 10 kg rroba, te lara ne vetem ne 53 min
  • Vellimi i kazanit: 100 lt
  • Shpejtesia e centrifuges: 1100 rpm
  • Lageshtira e mbetur: 51%
  • 14 programe standart, 14 paketa programesh per target grupe te ndryshme dhe 5 programe speciale te programueshme.
  • Butona per nderhyrje direkte
  • Informacion ne ekran per programin, temperaturen, shpejtesine e centrifuges dhe kohen e mbetur.
  • Mundesi lidhje te deri ne 4 pompa shperndarje te detergjentit
  • Mundesi spostimi ne kohe deri ne 24 ore
  • Lidhja elektrike: 3N AC 400 V, 50 Hz
  • Dimensionet: 1020 x 700 x 827 mm