PW 5065

Larese profesionale PW 5065

  Larese kompakte me programe speciale per perdorime te ndryshme. E pershtatshme ne programe per perdorime nga punishtet e brumit, te mishit, parukerite dhe qendrat estetike.
  • Kapaciteti: 6,5kg rroba te lara ne vetem 49 minuta
  • Vellimi i kazanit: 59 litra
  • Shpejtesia e centrifuges: 1400 rpm
  • Lageshtira e mbetur: 49%
  • 10 programe standarte, 10 programe speciale, 5 paketa per target grupe te ndryshme
  • Kontroll me buton rrotullues
  • Te dhena per temperaturen, shpejtesine e centrifuges dhe kohen e mbetur ne ekran
  • Spostim ne kohe deri ne 24 ore
  • Mund te instalohen ne kolone bashke me tharesen
  • Lidhja elektrike: 2N AC 400 V, 50 Hz, 16 A
  • Dimensionet: 850 x 595 x 725 mm