KWT 6112 iG0 Freskues Vere Inkaso

Dizajni
Freskues vere inkaso 2 zona të temperaturës, i përkryer për ruajtjen e llojeve të ndryshme të verës
Derë me xham të lyer me mbrojtje UV
Kapaciteti
Total -46lt ; max. 18 shishe (0.75 lt)
Komandimi
Regjistrim i temperatures me butona më vete për secilën zonë , Kontroll i Rehatshëm
Tregues dixhital të temperaturës për secilën zonë
Ndriҫim i brendshëm LED
Buton ON/OFF
Buton për fikjen e alarmit
Freskuesi
Dy zona të temperaturës me parametra të pavarura nga +5°C ne +20°C
Nivele të qëndrueshme të lagështirës nga 50% - 80%.Të veҫanta për secilën zonë
Ndriҫim i brendshëm- LED
- DΥΝΑ COOL (freskim dinamik)
- Ngrohës të kabinetit per temperatura te ulta te ambjentit
- Ventilator për pastrimin e ajrit
3 mbajtëse druri akacia( 2 prej të cilave me konture Fleksi)
Motor i veҫantë për vibrime minimale
Miele@home
Sistem i rehatshëm i mbylljes së derës
Konsumi i fuqisë
Për 100 lt -0.29 kWh në 24 orë
Vjetor: 106 kWh
Përmasat e inkasimit
L x GJ x TH: 56,0 x 56,8,4x 45,0 cm
Përmasat e pajisjes
L x GJ x TH: 55,7 x 45,6 x 57,1 cm
Zona klimatike SΝ-SΤ

Category: