KM 6879

Dizajni
Pa kornize
Kombinohet me te gjitha furrat
Karakteristikat
4 zona gatimi 2 prej te cilave -PowerFlex (me TwinBooster); njohes te madhesise se enes
Kontrolli i temperatures: 3 nivele te temperatures dhe 1 konfigurim te zierjes
Funksioni i memories: ne rast se pjanura fiket gabimisht
Funksioni i ruajtjes së nxehtesisë
Kontroll me prekje – Kontroll me sensore ne pjesen e përparme
Kontroll direkt Tregues dixhitale te nivelit te fuqise ne qender nga 0 tek 9
Tregues te nxehtesise se mbetur ne secilen vater
Niveli i fuqise nga 1 deri te 9
Tregues te funksionit Booster/Perforcues i fuqise
Miele@home
Con@ctivity 2.0
Kontrollet e kohematesit
Parametrat e kohezgjatjes se gatimit deri ne 99 minuta per secilen vater
Funksion Stop & Go
Kohemates
Zonat e gatimit
Para ne te majte TempControl 160 / 230 mm diameter, 2300 W, TwinBooster 3300 / 3650W
Ne majte prapa 100 / 160 mm diametri, 1400 W, Booster 2200 W
Qender 180 x 280 mm, 2600 W, Twinbooster 3000 / 3650 W
Dy vatra ne te djathte PowerFlex 150 / 230 mm diameter, 2100 W, TwinBooster 3000 / 3650 W
Zona PowerFlex 230 x 390 mm, 3400 W, Twinbooster 4800 / 7300 W
Siguria
Njohje te enes
Celes elektronik
Kycje e sistemit elektronik (rezistent ndaj kontrollit te femijeve)
Celes i sigurise
Mbrojtje te fshireses
Tregues te defektit per sherbime te lehta
Ventilator te integruar
Permasat e pajisjes
GJ x TH x L: 92,8 x 51,2,4x 18,0 cm
Permasat e inkasimit
GJ x TH x L: 90,6 x 49,0 x 52,0 cm
Lidhja elektrike
Fuqia totale e lidhjes: 11,0 kW
Ngjyra
E zeze