KM 6639

Dizajni
• Pa kornize
• Kombinohet me te gjitha furrat
Permasat e pajisjes
• GJ x TH x L: 75,2 x 49,2,4x 18,0 cm
Permasat e inkasimit
• GJ x TH x L: 73,0 x 47,0 x 52,0 cm
Lidhja elektrike
• Fuqia totale e lidhjes: 7,3 kW

KM_6639Karakteristikat
• 4 zona gatimi 2 prej te cilave PowerFlex (me TwinBooster) dhe njohin madhesine e enes
• Kontrolli i temperatures: 3 nivele te temperatures dhe 1 konfigurim te zierjes
• Funksioni i memories: ne rast se pjanura fiket gabimisht
• Funksioni i ruajtjes së nxehtesisë
• Kontroll me prekje – Kontroll me sensore ne pjesen e përparme
• Kontroll i menjehershem
• Tregues dixhitale nga 0 tek 9 te nivelit te fuqise ne qender
• Tregues te nxehtesise se mbetur ne secilen vater
• Niveli i fuqise nga 1 deri te 9
• Tregues te funksionit Booster/Perforcues i fuqise
• Miele@home
• Con@ctivity 2.0

KM_6639_1Zonat e gatimit
• Ne majte prapa 100 / 160 mm diametri, 1400 W, Booster 2200 W
• Para ne te majte me kontroll te temperatures 160 / 230 mm diameter, 2300 W, TwinBooster 3000 / 3650 W
• Dy vatra ne te djathte PowerFlex 150 / 230 mm diameter, 2100 W, TwinBooster 3000 / 3650 W
• Zone PowerFlex 230 x 390 mm, 3400 W, Twinbooster 4800 / 7300 W
Kontrollet e kohematesit
• Parametrat e kohezgjatjes se gatimit deri ne 99 minuta per secilen vater
• Funksion Stop & Go
• Kohematesi

KM_6639_panelSiguria
• Njohje te enes
• Celes elektronik
• Kycje e sistemit elektronik (rezistent ndaj kontrollit te femijeve)
• Celes i sigurise
• Mbrojtje te fshireses
• Tregues te defektit per sherbime te lehta
• Ventilator te integruar