KM 6629

Dizajni
Konture te sheshta inoksi
Kombinohet me te gjitha furrat
Karakteristikat
4 vatra 2 prej te cilave jane PowerFlex (me TwinBooster) , njohin madhesine e enes
Kontrolli i temperatures : 3 nivele te temperatures dhe 1 konfigurim te zierjes
Funksioni i memories: ne rast se pjanura fiket gabimisht
Funksioni i ruajtjes së nxehtesisë
Kontroll me prekje – Kontroll me sensore ne pjesen e përparme
Kontroll direkt:
Tregues dixhital te nivelit te fuqise nga 0 tek 9 (ne qender)
Tregues te nxehtesise se mbetur ne secilen vater
Niveli i fuqise nga 1 deri te 9
Tregues te funksionit Booster/Perforcues i fuqise
Miele@home Kontrollet e kohematesit
Parametrat e kohezgjatjes se gatimit deri ne 99 minuta per secilen vater
Funksion Stop & Go
Kohemates
Zonat e gatimit
Ne majte prapa 100 / 160 mm diametri, 1400 W, Booster 2200 W
Para ne te majte vatra mw kontroll te temperatures -160 / 230 mm diameter, 2300 W, TwinBooster 3000 / 3650 W
Dy vatra ne te djathte PowerFlex 150 / 230 mm diameter, 2100 W, TwinBooster 3000 / 3650 W
Zone PowerFlex 230 x 390 mm, 3400 W, Twinbooster 4800 / 7300 W
Siguria
Njohje te enes
Celes elektronik
Kycje e sistemit elektronik (rezistent ndaj kontrollit te femijeve)
Celes i sigurise
Mbrojtje te fshireses
Tregues te defektit per sherbime te lehta
Ventilator te integruar
Permasat e pajisjes
GJ x TH x L: 76,4 x 50,4x 48,0 cm
Permasat e inkasimit
GJ x TH x L: 75,0 x 49,0 x 48,0 cm
Lidhja
Fuqia totale e lidhjes: 7,3 kW