KM 6388

Dizajni:
Pjanure qeramike me fileto inoks
Tiparet:
5 vatra - 2 zona gatimi Power Flex, me funksion Twin Booster
Njohje e prezences se enes dhe diametrit perkates
Kontroll direkt me numra ne qender per te gjitha zonat nga 0 deri ne 9
Funksion Stop & Go
Tregues te nxehtesise se mbetur
Mbrojtje nga mbinxehja.
Tipare:
2 zona Flex me 4
5 Zona PowerFlex
-Diametri ne mm 150x230
-Fuqia 2100W
-TwinBooster 3000/3650W
2 zona PowerFlex te lidhura 230x390 mm, TwinBooster 4800/7300W