KM 6363-1

Dizajni

 • Qeramike me fileto inoksi
 • Mund te kombinohet ne menyre te pavarur me te gjitha furrat
Tiparet
 • 1 zone PowerFlex me 2 vatra dhe funksion TwinBooster
 • Njohje te enes se gatimit
 • 1 vater WaterBoost
 • 1 vater me induksion
 • Kontroll me butona
 • Con@ctivity (modul komunikimi me aspiratorin)
Te dhenat per cdo vater
 • 2 zona PowerFlex:
  • Diamteri ne mm: 150 x 230
  • Fuqia: 2100 W
  • TwinBooster: 3000/ 3650 W
 • 1 zone PowerFlex, 230 x 390 mm, 3300 W, TwinBooster 4800/ 7300 W
 • Vatra WaterBoost: 100 x 230 mm, 2300 W, Booster 3200 W, WaterBoost 5000 W
 • Vatra induksion: 140 x 190 mm, 1850 W, Booster 3000W
Siguria
 • Njohje te bazes se enes se gatimit
 • Mbyllje elektronike te funksioneve
 • Mbyllje elektronike te sistemit
 • Fikje sigurie
 • Sistem te integruar ventilimi
Aksesoret
 • Thike pastrimi
Permasat
 • W x D: 80,6 x 52,6 cm
Permasat e inkasimit
 • W x D: 78,0 x 50,0 cm
Lidhja elektrike
 • Fuqia totale e lidhjes: 11,04 kW