KM 6347

Dizajni

 • Qeramike me fileto te sheshte inoksi
 • Mund te kombinohet ne menyre te pavarur me te gjitha furrat
Tiparet
 • 4 vatra – 2 prej te cilave PowerFlex, me funksion TwinBooster dhe njohje te enes se gatimit
 • Touch Control – sensore me prekje
 • DirectControl: tastier numerike 1 - 9 per rregullimin e fuqise se vatrave
 • Nivelet e fuqise 1 deri ne 9
 • Tregues te nxehtesise se mbetur per cdo vater
 • Tregues te funksionit Booster
 • Funksioni ‘Keep warm” per te ruajtur ushqimet e ngrohta
Kontrolli I kohes
 • Percaktim I kohes se gatimit per cdo vater deri ne 99min
 • Funksion Stop&Go
 • Kohemates
Te dhenat per cdo vater
 • Majtas lart, diametri 100 - 160 mm, 1400 W, Booster 2200 W
 • Djathtas lart, diametric 150 - 230 mm, 2100 W, TwinBooster 3000/ 3700 W
 • Majtas poshte, diametri 160 - 230 mm, 2300 W, Twin Booster 3000/ 3700 W
 • Djathtas poshte, diametri 150 - 230 mm, 2100 W, TwinBooster 3000/ 3700 W
 • Zona PowerFlex, 230 x 390 mm, 3400 W, TwinBooster 4800/ 7400 W
Siguria
 • Njohje te bazes se enes se gatimit
 • Mbyllje elektronike te funksioneve
 • Mbyllje elektronike te sistemit
 • Fikje sigurie
 • Sistem te integruar ventilimi
 • Tregues ne rast defektesh
Aksesoret
 • Thike pastrimi
Permasat
 • W x D: 76,4 x 50,4 cm
Permasat e inkasimit
 • W x D: 75,0 x 49,0 cm
Lidhja elektrike
 • Fuqia totale e lidhjes: 7,4 kW