KM 6307

Dizajni:
Pjanure qeramike me fileto inoks
Tiparet:
4 vatra - 2 zona gatimi Power Flex, me funksion Twin Booster
Njohje e prezences se enes dhe diametrit perkates
Kontroll direkt me numra ne qender per te gjitha zonat nga 0 deri ne 9
Funksion Stop & Go
Tregues te nxehtesise se mbetur
Mbrojtje nga mbinxehja
Parametrat:
Majtas lart, diam. 100/160 mm, 1400W, Booster 2200W
Djathtas lart, diam. 160/230mm, 3400W, Booster 4800W, TwinBooster 7400W
PowerFlex 2 zona 150x230, 2100W, Booster 3000, TwinBooster 3700W
Permasat:
76,4 x 50,4 cm