KM 6306

Dizajni
Qeramike me fileto te sheshte inoksi
Mund te kombinohet ne menyre te pavarur me te gjitha furrat
Tiparet 4 vatra – 4 zona gatimi me funksion Booster dhe njohje te enes se gatimit
Touch Control – sensore me prekje
Easy Control Plus: sensore +/- per rregullimin e fuqise se vatrave
Nivelet e fuqise 1 deri ne 9
Tregues te nxehtesise se mbetur per cdo vater
Tregues te funksionit Booster
Funksion I perdorimit te fuqise se mbetur

  • Majtas lart, diametri 100 – 160 mm, 1400 W, Booster 2200 W
  • Djathtas lart, diametric 140 – 200 mm, 1850 W, Booster 3000 W
  • Majtas poshte, diametri 160 – 230 mm, 2300 W, Twin Booster 3000/ 3700 W
  • Djathtas poshte, diametri 140 – 200 mm, 1850 W, Booster 3000 W

    Kontrolli I kohes

    • Percaktim I kohes se gatimit per cdo vater deri ne 9,5 ore
    • Kohemates