KM 6115

Dizajni

 • Qeramike me fileto te sheshte inoksi
 • Mund te kombinohet ne menyre te pavarur me te gjitha furrat
Tiparet
 • 4 vatra – 4 zona gatimi me funksion Booster dhe njohje te enes se gatimit
 • Touch Control – sensore me prekje
 • Easy Control Plus: sensore +/- per rregullimin e fuqise se vatrave
 • Nivelet e fuqise 1 deri ne 9
 • Tregues te nxehtesise se mbetur per cdo vater
 • Tregues te funksionit Booster
 • Funksion I perdorimit te fuqise se mbetur
Kontrolli I kohes
 • Percaktim I kohes se gatimit per cdo vater deri ne 9,5 ore
 • Kohemates
Te dhenat per cdo vater
 • Majtas lart, diametri 100 - 160 mm, 1400 W, Booster 2200 W
 • Djathtas lart, diametric 140 - 200 mm, 1850 W, Booster 3000 W
 • Majtas poshte, diametri 160 - 230 mm, 2300 W, Twin Booster 3000/ 3700 W
 • Djathtas poshte, diametri 140 - 200 mm, 1850 W, Booster 3000 W
Siguria
 • Njohje te bazes se enes se gatimit
 • Mbyllje elektronike te funksioneve
 • Mbyllje elektronike te sistemit
 • Fikje sigurie
 • Sistem te integruar ventilimi
Aksesoret
 • Thike pastrami
Permasat
 • W x D: 57,4 x 50,4 cm
Permasat e inkasimit
 • W x D: 56,0 x 49,0 cm
Lidhja elektrike
 • Fuqia totale e lidhjes: 7,4 kW

Categories: ,