KM 5603

Dizajni
Qeramike me fileto inoksi te sheshte
Kombinohet me te gjitha furrat
Tiparet
4 vatra – 6 zona gatimi me element HighLight me nxehje te menjehershme
Kontroll me prekje
Kontroll I thjeshte – nje panel me +/- per te gjitha vatrat
Parametra te personalizuar (psh. Tingull kur prek sensoret e kontrollit)
Kontrolli
Tregues te nxehtesise se mbetur per cdo zone gatimi
Nivelet e fuqise 1 – 9
Mbyllje elektronike gjate punes
Mbyllje elektronike te sistemit
Kohe e shkurter e nxehjes
Te dhenat per cdo vater
Majtas lart: diametri 145 mm, 1200 W
Djathtas lart: diametri 170 mm/gjatesia 265mm, 2400/1500 W
Majtas poshte: diametri 210/120 mm, 2200/750 W
Djathtas poshte: diametri 145 mm, 1200 W
Siguria
Mbyllje elektronike gjate punes
Mbyllje elektronike te sistemit (per mbrojtjen e femijeve)
Fikje sigurie
Tregues te defekteve teknike
Aksesore shoqerues
Thike pastrimi
Dimensionet
W x D: 61,4 x 51,4 cm
Dimensionet e inkasimit
W x D: 60,0 x 50,0 cm
Lidhja elektrike
Fuqia e lidhjes: 7,0 kW

Categories: ,