KFN 15943 D edt/cs

Dizajni
• Freskues dhe ngrirese ne pjesen poshte
• Doreze me regjistrim
• Ane e nderrueshme e hapjes se deres (ne te djathte/ majte) 2 mekanizma motorike te pavarur)
• Sistem SoftClose i mbylljes se deres, dera me vakum
Kapaciteti
• Total 446 lt
• Zona e freskuesit 331 lt
• Zona e ngriresit 115 lt
Zona klimatike
• SN-T
Ngjyra
• Veshja anesore : Inoks mat
• Ngjyra e perparme: Inoks/ CleanSteel

Categories: ,

Komandimi
• Regjistrim elektronik i temperatures me butona me prekje
• Shfaqje ne ekran e temperatures se zones freskuese dhe ngrirese
• Sinjal dhe tregues ne rast te renies se temperatures
• Butona per “Super Cool” /Ftohje te menjehershme dhe“Super
• Frost”Ngrirje te menjehershme

Freskuesi
• Llampa te brendshme LED
• DYNA COOL (Dynamic Cooling)
• Shkrirje automatike
• Filter karboni anti-aromave
• 5 rafte xhami te sigurise me fileto anesore inoks (4 lartesi te ndryshueshme/ 1 raft i ndare)
• Mbajtese e posacme e shisheve
• 2 sirtare per perimet, 2mbajtese te vezeve, sirtar i mbuluar i bulmetit
• Rafte te ndryshueshem ne dere me kornize inoks qe mund te hiqen per shfrytezim me te mire te hapesires

Ngriresi
• Sistem NO FROST
• 3 sirtare te medhenj transparente
• 2 mbajtese te akullit