H 2890 B

Dizajni
• Furrë me gjerësi 90 cm
• Mund të kombinohet me pjanura të pavarura qeramike elektrike ose me gaz si dhe me Kombisete
• Panel komandimi xhami
Veçoritë
• Ekran me 7 segmente me butona të fshehur – EasyControl
• Shumë e lehtë për tu pastruar - PerfectClean
• Shumë hapësirë dhe fleksibilitet – 90 l kapaciteti në gatim me 3 nivele
• Nxehje e shpejtë dhe nxehtësi e njëtrajtshme – TwinPower
• Mbrojtje nga djegiet – me panel të ftohtë

Category:

H7260B
Funksionet
• Shkrirje
• Pjekje automatike
• Ventilim
• Pjekje intensive
• Pjekje lartë-poshtë
• Pjekje poshtë
• Grill
• Grill me ventilim
• Aplikime të veçanta

Aksesorët standartë
1 Tavë pjekje me PerfectClean
1 Tavë universale me PerfectClean
1 Zgarë pjekje
1 Zgarë pjekje PerfectClean

H 2265 BPKomoditeti për përdoruesin

• Ekran- EasyControl
• SoftClose (mbyllje e lehtë)
• Ora e shfaqur në ekran
• Kohëmatës
• Parametra individualë

H_6800_BMX_panel
Komoditeti në pastrim

• Panel inoksi
• Izolues nxehtësie
• Rezistencë e mbrojtur
• Derë CleanGlass
• Sistem i ftohjes për pajisjen dhe panel i ftohtë
• Fikje sigurie
• Kyçje sistemi

H_6800_BMX_panel
Të dhënat teknike

Numri i niveleve të vendosjes së tavave – 3 nivele gatimi
Ndriçimi i furrës – 1 ndriçues halogjen
Pesha në kg – 64.0
Fuqia totale e lidhjes në kW – 3.7 kW
Voltazhi në V – 220-240 V
Fuqia e siguresave – 16 A
Numri i fazave – 1
Gjatësia e kabullit në m – 2 m