H 2265-1 BP ACTIVE

Dizajni
• Mund të kombinohet me pjanura të pavarura qeramike elektrike ose me gaz si dhe me Kombisete
• Panel komandimi prej inoksi dhe xhami
Veçoritë
• Ekrani me 7 segmente me butona të fshehur – EasyControl
• Pastrim minimal manual - Pastrim pirolitik
• Hapësirë dhe fleksibilitet – 76 l Kapaciteti i gatimit & me 5 nivele
• Mbrojtje nga djegiet – paneli qëndron i ftohtë
• Nuk merr shenja gishtërinjsh dhe pastrohet lehtë - Inoks

Category:

H7260B
Funksionet
• Shkrirje
• Ventilim Eco
• Ventilim
• Pjekje intensive
• Pjekje lartë-poshtë
• Pjekje lartë
• Grill e plotë
• Grill me ventilim

Aksesorët standartë

1 Tavë universale me PerfectClean
1 Zgarë pjekje
1 Zgarë pjekje me PerfectClean

H 2265 BPKomoditeti për përdoruesin

• Me ekran me komandim të lehtë
• Ora e shfaqur në ekran
• Kohëmatës
• Kohë e programueshme për përfundimin e programit
• Temperaturë aktuale e shfaqur në ekran
• Temperaturë e përzgjedhur e shfaqur në ekran
• Sinjal akustik kur arrihet temperatura e përzgjedhur
• Temperaturë e rekomanduar
• Parametrat individualë

H_6800_BMX_panel
Komoditeti në pastrim

• Inoks në pjesën e përparme – CleanSteel
• Vetë-pastrim me pirolizë
• Kaviteti i furrës i trajtuar me PerfectClean dhe me panel katalitik të emaluar
• Rezistencë e mbrojtur
• Derë xhami
• Sistem ftohje për furrën dhe panel i ftohtë
• Fikje sigurie
• Kyçje sistemi
• Kyçje e derës gjatë fazës së pastrimit pirolitik

H_6800_BMX_panel
Të dhënat teknike

Numri i niveleve të vendosjes së tavave – 5 nivele gatimi
Ndriçimi i furrës – 1 ndriçues halogjen
Pesha në kg – 39.0
Fuqia totale e lidhjes në kW – 3.5 kW
Voltazhi në V – 230 V
Fuqia e siguresave – 16 A
Numri i fazave – 1
Gjatësia e kabullit në m – 2 m