G 7310 SCi AutoDos

Dizajni
• Lavastovilje pjesërisht inkaso me panel të jashtëm inoksi
• Lavastovilje 60 cm
Larje ekonomike dhe ekologjike
• Dizanj inovativ dhe komoditet maksimal – kosh 3D MultiFlex
• Rezultate perfekte larje - QuickPowerWash
• Rezistente dhe e sigurtë – Dizanji i koshave ExtraComfort
• Klasi i energjisë elektrike - A+++ dhe 10% më ekonomike
• Efiçenca në tharje - A

Categories: ,

H7260B
Funksionet
• ECO
• Automatic
• Intensive 75 °C
• Normal 60 °C
• Gentle (larje e kujdesshme)
• QuickPowerWash (Larje e shpejtë & intensive)
• Higjenike
• SolarSave
• ExtraQuiet (shumë e qetë) 40 dB(A)
• Mirëmbajtje pajisjeje
• IntenseZone
• Express
• AutoDos
• Extra e pastër
• Extra e thatë

H 2265 BPKomoditeti për përdoruesin

• Marrje automatike e detergjentit me PowerDisk
• Mbyllja e derës – ComfortClose
• Zhurma që krijohet gjatë punës dB(A) në 1 pW – 43 dB
• Koha e mbetur shfaqet në ekran
• Nisje e shtyrë deri në 24 orë
• Dritë treguese kur lavastovilja është në punë – Në ekran
• MultiLingua (Menu në shumë gjuhë)
• Funksionon me ujë të rrjedhshëm
• AutoOpen (hapje automatike e derës) ndihmon në tharje
• SensorDry (Sensor për tharjen)
• Tharje me kondensim
• BrilliantGlassCare
• Kosh për serviset (Lugë, pirunj, thika) – 3D MultiFlex tray
• Mbajtëse gotash FlexCare – 2 mbajtëse
• Kosh për filxhanët FlexCare – 1 kosh
• Dizanji i koshave – ExtraComfort
• Numri i hapësirave për vendosjen e enëve – 14 sete enësh

H_6800_BMX_panel
Efiçenca e energjisë elektrike

• Konsumi i energjisë elektrike në programin ECO në kWh – 0.73
• Konsumi vjetor i ujit në programin ECO në lt – 2,492
• Konsumi vjetor i energjisë në programin ECO në kWh – 208
• Konsumi i energjisë në proçes ‘stand by’ – 0.3 W
• EcoFeedback (Informacion mbi konsumin e pajisjes)
• Teknologji EcoPower
• Lidhje me ujin e ngrohtë
• Gjysmë ngarkesë
• Sistem Waterproof për mbrojtjen ndaj rrjedhjeve
• Dritë treguese për pastrimin e filtrit
• Kyç sigurie

H_6800_BMX_panel
Të dhënat teknike

Gjerësia totale e pajisjes në mm – 600
Lartësia totale e pajisjes në mm – 845
Thellësia totale e pajisjes në mm – 600
Gjerësia e pajisjes në mm – 598
Lartësia e pajisjes në mm – 845
Thellësia e pajisjes në mm – 600
Thellësia me derë të hapur në cm – 119.5
Pesha neto në kg – 56.0
Fuqia totale e lidhjes në kW – 2.0
Voltazhi në V – 230
Fuqia e siguresave në A – 10
Numri i fazave – 1
Gjatësia e tubit të marrjes së ujit në m – 1.50
Gjatësia e tubit të shkarkimit të ujit në m – 1.50
Gjatësia e kabullit lidhës në m – 1.80