G 4263 SCVi Active

Dizajni
• Lavastovilje plotësisht inkaso
Komandimi
• 1 buton përzgjedhës të programit
• 1 buton on/off
• 1 buton per funksionin e programimit paraprak
• 1 buton Turbo per reduktimin e kohes
• 3-Shifra treguese per kohën e mbetur
Programet
• 5 program\e: Automatik , Intensiv 75º C, Leicht 50º C, Fein, ECO (ekonomik),
• Funksion Turbo per kursimin e kohës
• Larje ekonomike dhe ekologjike
• Larje ekonomike nga 13.4 lt
• Kontroll elektronik i marrjes së ujit
• Kontroll automatik i konsumit të ujit dhe kripës
• Sistem tharjeje TermoSpar për konsum sa më të ulët të energjisë dhe ujit
Niveli i zhurmës
• Jashtëzakonisht e qetë 46 dB (re 1pW)
Karakteristikat
• Koshi i trete per enet e gatimit
• Përshtatje e lartësisë së koshit të sipërm GUK 5200 edhe me peshë të plotë
• Koshi i poshtem GUK 5100 me ndarje të vecanta për hapesirë me të madhe në vendosjen e enëve
• Tregues per rimbushjen me kripë dhe brilantinë
• Tregues dixhital te kohës së mbetur
• Programim paraprak i kohës së vënies në punë deri në 24 orë
• Funksion Turbo per shkurtimin e kohës
• Mbyllje e Rehatshme dhe e lehtë e derës
• Sistem për zbutjen e ujit: gama e zbutjes së ujit shkon deri në70º dH
• Kontroll elektronik i fortësise së ujit për rezultate optimale të larjes dhe mirëmbatje të shkëlqyer
• Pompë e nxehtësisë MPEH
Siguria
• Tregues për marrjen/shkarkimin e ujit
• Sistem mbrojtës ndaj rrjedhjeve të brendshme
Permasat e pergjithshme
• L x GJ x TH: 80,5 x 60,0 x 57,0 cm

Categories: ,