DA 3698

Dizajni
Aspirator inkaso, 90 cm i gjere qe hapet dhe mbyllet automatikisht
Mund te instalohet ne rafte te kuzhines
Tiparet
1 filter metalik inoksi qe nuk digjet, riperdoret dhe lahet ne lavastovilje
Ndricim LED (3 x 3 Watt)
Veshje CleanCover per pastrim jashtezakonisht te sigurte te pjeseve te brendshme(perdoruesi nuk prek motorrin ose kabujt)
Mekanizem per moskthimin e ajrit (parandalon hyrjen e ajrit te ftohte ne kuzhine)
Mekanizem per zvogelimin e nivelit te zhurmes
Con@ctivity 2.0
WifiConn@ct
Miele@home
Komandim me telekomande

Categories: ,

Klasi i energjise: Α++
Konsumi vjetore i energjise elektrike ne kWh: 26
Eficenca ne ndricim : A
Niveli i zhurmes ne dB: 51
Fuqia thithese: me dalje te ajrit 635 m3/h
(me tub dales me diameter 150 mm)
me qarkullim te ajrit 530 m3/h
(me tub dales me diameter 150 mm)
Zhurma ne dB (A) re1pW:
– me tub me diameter 150 (intensive): 63
– me qarkullim te ajrit (intensive): 73

Kontrolli
Butona me ndricim LED
3 nivele te fuqise
Nivel shtese per perdorim intensiv
Rregullim automatik i fuqise
Zgjatja e kohes se punes per 5 ose 15 min
Tregues i pastrimit te filtrit ose ndryshim te filrit te karbonit – pas programimit
Distanca minimale midis pjanurave qeramike/gaz ne mm: 450/650

Aksesoret opsionale
Filter karboni per mundesi te pastrimit te ajrit me riqarkullim
Mekanizem per zvogelimin e nivelit te zhurmes DASD 150
Set konvertimi ne perdorim me riqarkullim
Njesia e kontrollit DSM 406
Kontenieri i instalimit ne mur DMK 150
Permasat
H x W x D: 37 x 89, 3 x 30, 9-45,0 cm