CSDA 1020

Dizajn
2 zona elektrike gatimi dhe nje aspirator qendror
Mund te integrohen ne cdo lloj materiali.
Tipare:
4 vatra elektrike
Material inoksi i lehte per tu lare.
Komandimi:
Nepermjet celesave Vatrat:
Majtas lart 100mm,1400W,
Majtas poshte 200mm 200x300 e gjere, 2300/3000W
Djathtas lart 200mm,2300W
Djathtas poshte 100mm, 100x160 e gjere, 1400W/2200W.
Aspiratori
Kapacitet 600m3 ne Air Extraction
Kapacitet 500m3 ne Circulation
Opsion Extra Intensiv
Siguria:
Pajisja fiket ne menyre automatike pas 4 oresh.
Dimensionet:
88,7x25,8x52,0 cm.
Aksesore te nevojshem
2 x CSZL 1500 per instalimin e pershtatshem.