CSDA 1040

Dizajn:
2 zona elektrike gatimi dhe nje aspirator qendror
Mund te integrohen ne cdo lloj materiali.
Tipare:
4 vatra elektrike
Material inoksi i lehte per tu lare.
Komandimi:
Nepermjet celesave
Vatrat:
Majtas lart 145mm,1200W,
Majtas poshte 180mm 180x265 e gjere, 1500W/2400W
Djathtas lart 145,1200W
Djathtas poshte 180mm, 185x265 e gjere, 1500W/2400W.
Aspiratori
Kapacitet 600m3 ne Air Extraction
Kapacitet 500m3 ne Circulation
Opsion Extra Intensiv
Siguria:
Pajisja fiket ne menyre automatike pas 4 oresh.
Dimensionet:
88,7x25,8x52,0 cm.
Aksesore te nevojshem
2 x CSZL 1500 per instalimin e pershtatshem.