CS 1212-1 I

Dizajni

 • 2 vatra me induksion me funksion Booster/pershpejtues dhe njohje te madhesise se enes
 • Kombinohet me te gjitha furrat
Tiparet
 • 12 nivele te fuqise
 • Funksion Twinbooster (perzgjedhje midis dy niveleve te funksionit pershpejtues )
 • Funksion per ngrohjen e ushqimit
 • Tregues per venien ne pune
 • Tregues per nxehtesine e mbetur
 • Tregues per aktivizimin e funksionit pershpejtues/Booster
Tensioni
 • Pjesa e perparme me diameter 100 -160 mm, 1400 / 2200 W
 • Pjesa e pasme me diameter 160 - 230 mm, 2300 / 3000/ 3700 W
Siguria
 • Celes sigurie
 • Mbrotje nga mbingrohja
 • E pajisur me ventilator ftohjeje
Permasat
 • GJ x TH: 28,8 x 52,0 cm
Permasat e vendit
 • GJ x TH: 27,2 x 50,0 cm
Lidhja
 • Fuqia totale e lidhjes: 3,7 kW