KM 6381

Dizajni:
Pjanure qeramike me fileto inoks
Tiparet: 4 vatra - 2 zona gatimi Power Flex, me funksion Twin Booster
Njohje e prezences se enes dhe diametrit perkates
Kontroll direkt me numra ne qender per te gjitha zonat nga 0 deri ne 9
Funksion Stop & Go
Tregues te nxehtesise se mbetur
Mbrojtje nga mbinxehja
Parametrat:
4 Zona PowerFlex
-Diametri ne mm 150x230
-Fuqia 2100W
-TwinBooster 3000/3650W
2 zona PowerFlex te lidhura 230x390 mm, TwinBooster 4800/7300W
Permasat:
76,4 x 50,4 cm