Η 6400 BM

Dizajni
 Mund te montohet ne njesi me gjeresi 60cm mbi ose nen bangon e kuzhines
 Paneli ballor prej xhami
Funksionet
60 programe automatike Mbi 10 funksione gatimi:
- Ventilim Plus
- Mikrovale
- Grille
- Grille dhe ventilim
- Shkrirje
- Pjekje e bute
- Ngrohje e shpejte
- Pjekje automatike
- Mikrovale dhe ventilim Plus
- Mikrovale &pjekje automatike
- Mikrovale & grille
- Mikrovale & grille + ventilim
- Programe te preferuara (deri ne 20)
- Funskione te vecanta (Tharje, Ngrohje,Ngrohje e pjateve, Program per te ardhur brumi, Pizza)
Karakteristikat
Ekran dixhital me perkthim ne disa gjuhe
Butona qe rrotullohen
Kontroll me prekje
Ndricim
 Sistem i temperaturave te rekomanduar automatikisht
Ndryshim i temperatures se rekomanduar
Tregues te temperatures
Tregues te dates
Alarm
Funksion per kokoshkat
Parametra te programueshme
Kontrolli i kohes
Ore dixhitale, kohemates
Programim paraprak i kohezgjatjes dhe perfundimit te gatimit
Fikje automatike
Bateri qe ruan te dhenat per 200 ore ne rast te nderprerjes se energjise elektrike
Siguria
Dere me xham te trefishte dhe panel te ftohte
Sistem ajrimi
Celes sigurie
Kyc elektronik i sistemit
Permasat e inkasimit
Lx GJ x D: 44,8 – 45,2 x 56,0-56,8 x 55,0 cm
Kapaciteti
43 lt.