Miele Professional

Miele Professional eshte linja e pajisjeve Elektrike nga gjigandi Gjerman i elektroshtepiakeve i cili i drejtohet ne menyre ekskluzive te gjithe bizneseve te cilat kane nevoje per sherbime cilesore ne fushen e higjenes dhe pastertise. E shtrire ne produkte ne pjesen me te madhe te bizneseve ne mbare boten Miele Albania sjell edhe per tregun shqiptar pajisje elektrike per ambiente te cilat prekin te gjithe sektorin Ho.Re.Ca, Universitete te cilat jane te pajisura me laboratore, Spitale dhe Klinika mjekesore te cilitdo dimensioni, si dhe gjithashtu per lavanderi profesionale te cilat jane biznese gjithnje e ne rritje ne territorin shqiptar. Produktet qe Linja Miele Professional ofron ne tregun shqiptar jane menduar ti afrohen sa me shume nevojave dhe cilesive te çdo investitori ne fushat e lartpermendura. Gjithashtu facilitetet dhe asistenca qe Miele Albania ve ne dispozicion te klienteles i ben akoma me apelues per tregun shqiptar keto produkte. Nje garanci te plote prej dy vjetesh dhe nje asistence 25 vjeçare e cila mbulon çdo riparim teknik qe pajisjet do te kene nevoje gjate kesaj periudhe kohore pa perfshire ketu pjeset e kembimit. Gjithashtu nje mundesi tjeter i ofrohet investitoreve shqiptar duke i mundesuar atyre pagesen e makinerive nepermjet nje financimi real dhe te shperndare ne vite, per te patur ne kete menyre nje amortizim te pajisjeve te shperndare ne shume bilance.

19Jul 2019

Zgjidhni lavatrice profesionale në mënyrë që të plotësoni pritshmëritë e klientëve tuaj Teknologjia më e mirë e markës Gjermane në shërbim të pastërtisë dhe higjienës Pastërtia dhe higjiena janë thelbësore në sektorin e hoteleve dhe restoranteve. Sigurisht që cdo strukturë di se si të optimizojë në maksimum këto karakteristika nëpermjet paisjeve përkatëse: por si mund […]

17Jul 2019

Cila është mënyra më e mirë për të hekurosur rrobat në hotel? Sugjerime të dobishme për të kursyer në procesin e hekurosjes së rrobave në hotel. Shumë hotele i besojnë strukturave të jashtme për të larë, tharë dhe hekurosur mbulesat e tavolinave apo carcafët e dhomave. Duke vepruar kështu, rrisin kostot e mirëmbajtjes dhe shtojnë […]

15Jul 2019

Teknologjia e markës Gjermane në shërbim të pastërtisë dhe higjenës. Mbulesat e pastra dhe carcafët me aromë të freskët janë kartvizita e atyre që punojnë në sektorin e hoteleve dhe restoranteve. Një njollë, sado e vogël qoftë, do të dallohet menjëherë nga klientët që ulen në tavolinë apo hyjnë në dhomën e tyre. Për këtë, […]

20May 2019

Siguri për ambientin dhe gjeneratat e ardhshme. Ruajtja e ambientit është një tematikë aktuale, që arrin të përfshijë jo vetëm individë të vecantë por një kolektiv të tërë duke përfshirë edhe kompanitë. Të veprosh në mënyrë të qëndrueshme është rruga e vetme për ti garantuar gjeneratave të ardhshme një ekosistem të shëndetshëm për jetesën. Miele […]